Driftsavdeling Rogaland har som hovedformål å kjøre museumstog på Flekkefjordbanen og Ålgårdbanen.
Navnet ble endret fra Verkstedgruppe Egersund i mars 2015.

Verkstedgruppe Egersund er som navnet sier en gruppe medlemmer som restaurerer materiell i Egersund. Avdelingen har sitt utspring i lokalavdeling Egersund som ble splittet opp da lokalavdelinger ikke skal holde på med materiellrestaurering og vedlikehold. Lokalavdelingen og verkstedgruppen har "glidende" overgang mellom medlemmene da de samme personene finnes i begge leire.

Vårt siste "verk" var mye jobb med sammensetningen og revisjonen til damplok 26c 411. Loket er nå på Hønefoss for de siste justeringer og arbeid før det atter igjen er driftsklart. Nye utfordringer står imidlertid i kø, så det tar nok ikke lang tid før vi igjen har materiell i vår celle i lokstallen.