Lokalavdeling Vestfold ble stiftet 26. mars 2008 på Råstad stasjon, hvor avdelingen leier medlemslokale av Stiftelsen Råstad stasjon.  Dette var andre gang lokalavdeling Vestfold ble stiftet, første gang var 26. mars 1976.

Det avholdes medlemsmøter hver annen/hver tredje uke fra januar til mai-juni og fra august-september til desember.  Medlemsmøtene har program av ulik art med foredragsholdere og bidragsytere såvel fra det lokale som fra landet for øvrig.

Lokalavdeling Vestfold forsøker å gi medlemmene og andre med jernbaneinteresse et variert tilbud.  De fleste medlemsaktivitetene skjer i lokalene vi disponerer på Råstad stasjon, men vi er også ute på tur.  Jernbaneanleggene i Vestfold er besøkt flere ganger, faktisk har vi vært på besøk på hvert anlegg én gang i året.  Du finner mer om dette og andre turer under menyvalget for medlemsturer.

2016 09 06 7218 HMT700

6. september 2016 fikk vi besøk av en engasjert samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen, det ga en "all-time-high" hva gjelder fremmøte på et medlemsmøte med 35 til stede i salen.