Togkrisen: «Jeg tror vi trenger mer maling!»

Ingen skal anklage regjeringen for at tognorge ikke er klar for norsk sommervær. Regjeringen har gjort alt de kan. Jeg tror egentlig man bare trenger å gjøre mer av det samme for at togene skal begynne å gå som de skal.

VG