Nye lokaltog skal betre togtilbodet på Østfoldbanen

- Mange lokaltog i Oslo-området er gamle og klare for utskifting. Vi foreslår no å kjøpe 30 nye lokaltog, og dei fleste av desse skal erstatte dei eldste toga på Østfoldbanen.

Regjeringen.no