SJ ønsker å starte ny grensekryssende tjeneste

SJ har meldt til SJT som markedsovervåker at foretaket planlegger å starte en ny tjeneste for persontransport mellom Oslo og Göteborg fra august 2020.

Statens jernbanetilsyn