Slik kan reisetiden med tog til Oslo kuttes ned til fire timer

Dersom ny togstrekning til Voss bare blir til virkelighet kan det åpne seg helt nye bomuligheter for bergenserne.

Bergensavisen