Bruker 60 millioner på sikkerhet, ikke praktbygg

Dette er ikke et kunstverk slik Aftenposten fremstiller det i dagens avis, men den rimeligste løsningen for å dekke behovet.

Bane NOR