Skjebneår for Nord-Norgebanen

2020 er året da Prolog stasjon 1 i Kirkeparken på Setermoen kan markere sin tiårsdag.

Troms Folkeblad