Jernbanedirektoratet vil øke kapasiteten på Hovedbanen nord

Hovedbanen har på strekningen Lillestrøm – Jessheim – Eidsvoll for lav kapasitet i forhold til etterspørselen. Nå vil Jernbanedirektoratet vurdere alle muligheter for strekningen nærmere.

bygg.no