SJ Norge må kjøre buss for tog på oppstartsdagen

SJ Norge ønsker å slippe å kjøre buss for tog den første dagen de skal starte å kjøre tog nordover. I et brev NRK har fått innsyn i ber de om hjelp fra samferdselsministeren.

NRK