– E18 og Fornebubanen er dyrt, dumt og dårlig

Fylkestinget i Viken trakk i februar garantien for E18-utbyggingen vest for Oslo. Det var klokt. Flere uavklarte problemstillinger hefter, og tilretteleggingen for økt biltrafikk er dyrt, dumt og dårlig.

Vårt Oslo