Vil gjøre det umulige mulig

Bane NORs nye utbyggingsdirektør mener foretaket har mye å lære av andre og har stor tro på teamarbeid.

Jerbanemagasinet