Bane NOR forbereder seg på flom og ras

Mange togstrekninger er utsatt den kommende tiden på grunn av faren for flom, ras og solslyng. Bane NOR er i gang med forberedelsene.

bygg.no