Norconsult utarbeider teknisk detaljplan for nytt vendespor i Asker

For å øke både kapasitet og fleksibilitet, vil Bane NOR bygge nytt vendespor og nye sporsløyfer på Asker stasjon. Stasjonen er et viktig knutepunkt for togtrafikken, der både Askerbanen, Drammenbanen og Spikkestadbanen møtes.

Norconsult