Gjermundshaug Anlegg tildelt storkontrakt på Jaren stasjon

Hensikten med prosjektet på Jaren stasjon er å øke hensettingskapasiteten på Gjøvikbanen for å benytte lengre togsett og for å forberede for togtilbudet som er planlagt i Ruteplan 2027.

bygg.no