Tyskerne konkretiserer ambisiøse jernbaneplaner

Nå skal tyske planer om å doble antall passasjerer på jernbanen og øke markedsandelen på gods til 25 prosent innen 2030 konkretiseres og gjennomføres.

samferdsel.toi.no