Baneservice AS vant signalanlegg-kontrakt i Drammen

Bane NOR signerte nylig kontrakt med Baneservice AS om endring av eksisterende signalanlegg for Nytt dobbeltspor Drammen-Kobbervikdalen.

bygg.no