Jobber for flere universelt utformede stasjoner

31 av 334 jernbanestasjoner i Norge er universelt utformet, mens totalt 127 stasjoner er tilrettelagt for rullestolbrukere. Bane NOR jobber stadig for å øke det tallet.

Bane NOR