Langvarige problemer med vann på Ensjø T-banestasjon – Det henger istapper fra taket inne på stasjonen

Ensjø aktuell informasjon har lenge fulgt med på Ensjø T-banestasjon og har sett at stasjonen de siste 3 årene har fått utfordringer med at vann renner inn på stasjonen. Selv etter at boligene over og rundt stasjonen er ferdigstilt og innflyttet har vannproblemene fortsatt. Nå henger det faktisk istapper inne i taket på stasjonen, noen henger over benkene der folk skal sitte.

ensjo.org