Transportsektoren sier at deres planlagte prosjekter ikke vil bidra til Norges klimamål

Norge skal halvere sine klimagassutslipp innen 2030. I en rapport til Samferdselsdepartementet sier transportsektoren at deres fremtidige veiplaner ikke gjør det mulig å bidra utslippskuttene.

NRK