Byrådet må stanse Ruters planer om trikk i Skovveien!

Både Ruter og plan- og bygningsetaten går inn for å flytte Briskebytrikken til Skovveien. Høyre ønsker å beholde dagens trasé.

Vårt Oslo