Større økonomisk handlefrihet for Bane NOR

Større ansvar, større økonomisk fleksibilitet og mer forutsigbar finansiering av jernbaneprosjekter. Det er målet med den nye avtalen mellom Bane NOR og Samferdselsdepartementet. 

Bane NOR