Sverre Myrli (Ap) inviterer fagbevegelsen inn på Stortinget

Å øke godstransport på jernbanen er både Høyre, Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet enige om. Partiene deltok i en politisk debatt på landsmøtet til Norsk Jernbaneforbund. 

NJF magasinet