Ni intense dager for NCCs jernbaneprosjekt

Mens Gardermobanen stanses denne uken utføres komplekse arbeider under høyt tidspress av NCC, Bane NOR og Baneservice gjennom Eidsvoll. Til sammen 227 fagarbeidere og funksjonærer er i sving under det ni dager lange totalbruddet. 

bygg.no