Smakløs dobbeltmoral

- Kan ikke slå oss på brystet og deretter gi blanke i regelverket. 

Dagbladet