Forslag om å legge ned Jernbaneforum

Når Jernbaneforum Røros- og Solørbanen møtes til årsmøte på Kongsvinger onsdag 2. februar, skal det tas stilling til forslaget om at forumet legges ned. 

Arbeidets Rett