Se bilder etter togavsporingen i Steinkjer

Det var ved sporveksleren at det gikk galt. 

Innherreds Folkeblad