Vil bruke mer penger på vedlikehold og fornyelse av dagens jernbane

Bane Nor og Jernbanedirektoratet ønsker å bruke mer penger på vedlikehold og fornyelse av dagens jernbane i neste Nasjonale transportplan. 

bygg.no