Lover nattog til København – men ikkje før i 2030

I 2030 skal Noreg ha nådd klimamåla sine. Og nå har Stortinget vedtatt at du skal kunne reise med nattog frå Oslo til kontinentet frå same år. 

NRK