Velkommen til Krøderbanen!

Informasjon om 2020-sesongen

Krøderbanen planlegger hvordan årets sesong kan gjennomføres innenfor de begrensninger som myndighetenes koronatiltak setter. Det vil bli et annet program og ruteopplegg enn hva som først ble annonsert. Endelig sommerprogram vil bli kunngjort så snart det er klart, i begynnelsen av juni.


Søndager fra 2. august
kan du oppleve en avstressende togreise i tidsriktig miljø på Krøderbanen. Veterantog med damplokomotiv og gamle teakvogner trafikkerer museumsjernbanen med turer fra Krøderen stasjon. Togene kjøres etter faste rutetider og er åpne for alle.

2018-09-01-Ulketog-2.jpg


Krøderbanen ble åpnet i 1872 som smalsporbane og ble ombygget til normalspor i forbindelse med Bergensbanens åpning i 1909. Som NSB-bane ble den nedlagt i 1985. Siden da har banen vært drevet som museumsbane av Norsk Jernbaneklubb og Stiftelsen Krøderbanen. Både rullende materiell og faste installasjoner langs linjen er holdt i en tidsriktig stil. Krøderbanen er også et senter for restaurering og vedlikehold av musealt jernbanemateriell. Kjørestrekningen er i år begrenset på grunn av pågående sporarbeider.

Krøderen stasjon er fredet som teknisk kulturminne, og her finner du alle de gamle installasjonene fra damptiden. Under oppholdet kan du i tillegg nyte forfriskninger fra jernbanekafeen eller bare rusle rundt på området og la deg henføre av stemningen fra 1920-tallet.

Sist oppdatert 23.05.2020