Lokalavdelingen Østfoldbanen arrangerer medlemsmøter med (mer eller mindre) jevne mellomrom. Det forsøkes å få til to møter på våren og to på høsten, i tillegg kommer st. Hansfeiringen på Kråkstad og Julemøtet.

Avdelingens program finner du under Hva skjer i lokalavd. Østfoldbanen i venstremenyen.