Vestfold er et lite fylke, men det har et stort modelljernbanemiljø.  Stort sett hver eneste by har en modelljernbaneklubb eller -forening, og det bygges både stort og smått.  Blant Norsk Jernbaneklubbs medlemmer er det også mange som har interesse for eller er sterkt opptatt av modelljernbane.  Lokalavdeling Vestfold har vært klar over dette helt siden den første starten i 1976, og etter reetableringen av avdelingen i Vestfold i 2008 har det blitt snakket mye om lage noe tilhørende lokalavdelingen.

Etter flere forsøk og oppfordringer om å få igangsatt modelljernbaneaktivitet i lokalavdelingens regi, ble det på våren og forsommeren 2014 tatt et initiativ.  Hva, hvordan og hvem kan du finne mer ut om i de ulike menyvalgene og artiklene som omhandler modelljernbane.

Noe å strekke seg etter.  En liten smakebit fra Jon Einar Vistads hånd.