NJKs årsmøte 2020Som kjent ble NJKs planlagte årsmøte i april utsatt til 25. oktober, i håp om at det da ville være mulig å gjennomføre den tradisjonelle årsmøteturen.
Slik Covid-19 situasjonen har utviklet seg lar dette seg dessverre ikke gjøre likevel.

Årets årsmøte vil derfor bli avholdt digitalt i form av et skriftlig årsmøte som vil ligge tilgjengelig på nettet i 20 dager, fra den 6. til den 26. oktober.
Årsmøtet vil være åpent for alle medlemmer med innlogging via telefon, nettbrett eller pc.
Man kan da studere alle sakspapirer i ro og mak, avgi stemme ved valget og stemme ved andre saker.

Merk at søndag 4. oktober er siste frist for å registrere seg som møtedeltaker.

Løsningen er kjent fra mange borettslag og andre foreninger som har gjennomført sitt årsmøte på samme måte i år.
Det eneste man ikke kan i denne løsningen er å håndtere benkeforslag ved valg. Dersom noen medlemmer har andre nominasjoner enn innstillingen fra valgkomiteen så må dette sendes inn til Hovedstyret før det digitale årsmøtet åpner, og senest den 4. oktober. Disse forslagene vil da bli inkludert i valget. Valgkomiteens innstilling vil bli publisert via klubbens hjemmeside så snart den er klar.

Les mer om løsningen her: Digitalt årsmøte

Alle medlemmer som ønsker å delta på årsmøtet må registrere seg på et enkelt skjema slik at vi får navn og telefonnummer. Mobiltelefon er obligatorisk da link og kode for å logge seg på sendes som SMS. Deltakelse forutsetter betalt kontingent for 2020.

Følg med på klubbens hjemmeside njk.no for mer informasjon fremover.
Alle beretninger og regnskap som skal behandles ligger på denne linken:

Årsmøtepapirer 2020

Registrer din deltagelse på årsmøtet her, senest søndag 4. oktober:

Registrering for NJKs årsmøte 2020