• Leder            :                 Jon Eigil Kvernrød
  • Kasserer       :                Stein Erik Paulsen
  • Styremedlem:               Håkon Henriksen
  • Styremedlem:               Halvard Hovtun
  • Styremedlem:               Vegard Aunan
  • Aktivitetsavdelingen:  Lars Helge Vikan

 

Kontaktmuligheter

Besøksadresse: Osloveien 45, 7018 Trondheim
Postadresse: Norsk Jernbaneklubb Lokalavdeling Trøndelag, Postboks 6183 Torgård, N-7435 TRONDHEIM
Postgirokonto: 0530 27 22163
Org. nr.: 890 455 182

Epostadresse:


Lokalavdelingen på Facebook