Skattefrie gaver

Skattefrie gaver til Norsk Jernbaneklubb kan innbetales hele året. Gavene blir innberettet i det inntektsåret de er gitt og det forutsetter at de er registrert på NJKs bankkonto innen 31.12 i det aktuelle inntektsåret. Overføring gjennom banksystemet kan ta noe tid. Vi anbefaler derfor å betale i god tid før nyttårshelgen.

Det gis fradrag for alle gaver opp til maksimum kr 25.000,- pr. år. Minstebeløpet er kr 500,-.

Innbetaling skjer til følgende konto:

3411.29.16042

Husk å merke din innbetaling med fullt navn og 11-sifret personnummer. (Har du gitt slik gave tidligere, har vi ditt personnummer).
Du kan også sende e-post med personnummeret ditt til eller ringe kasserer på tlf 412 01 744.
Oppgi ønsket formål for din gave:

  • Stiftelsen Norsk Jernbanearv - til vedlikehold av diverse musealt materiell vi har
  • Vognhall Kløftefoss, Krøderbanen - videre utbygging av vognhallen
  • Vognhall Seimsmark, Gamle Vossebanen - videre utbygging av vognhallen
  • Nork Museumstog NMT - reparasjon/vedlikehold av musealt materiell
  • Lok 236, Krøderbanen - istandsetting av lokomotivet

Maksbeløpet man kan gi for 2022 er kr 25.000. Skattefradraget er 22%.

NJK vil innberette gaven til skattevesenet og den blir automatisk oppført på din selvangivelse som fradrag.