Lillestrøm-Kløfta: Helt stengt

Lillestrøm-Kløfta er stengt for togtrafikk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen. Linje L13: Busspendel mellom Lillestrøm og Kløfta | Linje L12, R10 og R11: Busspendel mellom Oslo S og Oslo Lufthavn | Øvrige regiontog erstattes med buss.

Oslo S-Lillestrøm: Delvis stengt

Oslo S-Lillestrøm har færre spor i bruk. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen. Annenhver linje L1 innstilles mellom Oslo S og Lillestrøm | Linje L14 innstilles mellom Asker og Skøyen | Vi henviser til øvrige tog som kjører.

Oslo S-Lillestrøm: Delvis stengt

Oslo S-Lillestrøm har færre spor i bruk. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen. Annenhver linje L1 innstilles mellom Oslo S og Lillestrøm | Linje L14 innstilles mellom Lillestrøm og Asker | Vi henviser til øvrige tog som kjører.

Tolga-Røros: Saktekjøring

Tolga-Røros: Togene kjører med redusert hastighet på strekningen. Du må regne med forsinkelser. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Arna: Helt stengt

Arna er stengt for togtrafikk. Du må regne med forsinkelser. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Nordstrand-Oslo S: Helt stengt

Nordstrand-Oslo S er stengt for togtrafikk. Alle tog blir innstilt. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen. Linje L2: Vi henviser til Ruter buss 81 mellom Oslo S (Tollboden) og Hauketo. | Togbilletten er gyldig på Ruters busser. | Linje L21 og L22: Busspendel mellom Oslo S og Ski | Vi henviser til øvrige tog som kjører mellom Stabekk og Oslo S | Linje R20 erstattes med buss.

Otta-Dovre: Helt stengt

Otta-Dovre er stengt for togtrafikk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Holmestrand: Helt stengt

Holmestrand er stengt for togtrafikk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Grorud: Helt stengt

Grorud er stengt for togtrafikk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Stabekk: Helt stengt

Stabekk er stengt for togtrafikk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.

Skøyen: Delvis stengt

Skøyen har færre spor i bruk. Du må regne med forsinkelser og innstillinger. Vi vet ikke hvor lang tid det vil ta før togene kan kjøre som normalt igjen.