Gjerstad-Vegårshei: Saktekjøring opphevet

Gjerstad-Vegårshei: Togene kjører med normal hastighet.