Lilleby-Rotvoll: Saktekjøring opphevet

Lilleby-Rotvoll: Togene kjører med normal hastighet.