Lysaker-Stabekk: Saktekjøring opphevet

Lysaker-Stabekk: Togene kjører med normal hastighet.