1651 (17.02.2020): Ikke innstilt likevel

Linje L13 (1651, 17.02.2020) fra Drammen kl 17:05 til Dal kl 18:39 kjører som normalt.