Stange-Tangen: Saktekjøring opphevet

Stange-Tangen: Togene kjører med normal hastighet.