Dal: Plattform stengt

Dal: Plattform spor 1 er ikke i bruk. Vær oppmerksom på at det kan bli sporendringer.