Dal: Plattform stengt

Dal: Plattform spor 1 er ikke i bruk. Vær oppmerksom på at det kan bli sporendringer. Dørene på de to første vognene bør sperres ved ankomst Dal.