Råde-Fredrikstad: Saktekjøring opphevet

Råde-Fredrikstad: Togene kjører med normal hastighet.