Dal: Plattform åpnet

Dal: Plattform XXX åpnet og togene kjører normalt.