2756 (22.09.2020): Ikke innstilt likevel

Linje L2 (2756, 22.09.2020) fra Ski kl 17:42 til Høvik kl 18:33 kjører som normalt.