Lillestrøm-Oslo S: Saktekjøring opphevet

Lillestrøm-Oslo S: Togene kjører med normal hastighet.