Moss-Kambo: Saktekjøring opphevet

Moss-Kambo: Togene kjører med normal hastighet.