Ås-Vestby: Saktekjøring opphevet

Ås-Vestby: Togene kjører med normal hastighet.