Grorud-Bryn: Saktekjøring opphevet

Grorud-Bryn: Togene kjører med normal hastighet.